Ordlista över tekniska termer

Behandlingsvillkor

Densitet

Densitet är massa dividerat med volym. Vi genomför dessa tester vid 25 °C så att densitetmåttet i gram per kubikcentimeter (g/cm³) också är lika med den specifika vikten.

Hårdhet

Hårdhet är ett materials motstånd mot deformation. Testet utförs med en hårdhetsmätare med D-skala. En hårdhetsmätare tvingar in en metallspets i materialet och ger ett numeriskt värde som motsvarar motståndet vid den punkten. Resultatet av hårdhetsprovning är viktig för jämförelsesyften och för att fastställa härdningsgraden.

Blandningsförhållande

Blandningsförhållande är det önskade förhållandet mellan harts och härdare för att nå specificerade egenskaper och kan vara olika i vikt och volym på grund av att harts och härdare har olika densiteter.

Alla kombinationer av harts/härdare har ett optimalt mål och acceptabelt område. Observera att målet ofta inte är i mitten av det acceptabla området.

Man kan förenkla förfarandet att få rätt blandningsförhållande med hjälp av PRO-SET® doseringsutrustning.

Bearbetningstid

Bearbetningstiden är den tid som en blandning av harts och härdare har vid en fungerande viskositet medan den är i blandningsbehållaren. Bearbetningstiden avgörs med 150 g och 500 g prover i en standardiserad behållare vid 22 °C, 25 °C och 29 °C. Både massa och omgivningstemperatur påverkar hastigheten med vilken ett epoxisystem härdar. Bearbetningstiden ska endast användas i jämförande syfte vid utvärdering av epoxisystemets härdningstid.

Thix-index

Thix-indexet (eller skjuvförtunningsindexet) är ett förhållande som bestäms av viskositetsmätningar tagna vid 10 och 100 varv/min. Den låga hastigheten speglar hur epoxi flyter ostörd. Höghastighetsmätningen anger hur väl den flyter när skjuvkraft anbringas vilket ofta är fallet vid bearbetning.

Viskositet

Viskositet är en vätskas motstånd mot en skjuvkraft och kan betraktas som hur lätt en vätska flyter. En rotationsviskosimeter används för att mäta viskositet. En spindel roterar i epoxin för att mäta dess motstånd. En tjockare vätska ger spindeln mer motstånd och anger en högre viskositet. Eftersom temperaturen påverkar viskositeten har vi datapunkter vid olika temperaturer och även diagram som innehåller viskositetsdata för en mängd olika temperaturer.

Tillverkningsprocessen och processtemperaturen är viktiga faktorer vid fastställandet av erforderlig viskositet för epoxiblandningen. Infusionsprocesser kräver ofta mycket låg viskositet för att möjliggöra bra flöde, medan en våt uppläggning kan kräva en högre viskositet vilket möjliggör att väven blir ordentligt våt samtidigt som den inte töms.

Bearbetningstid

Bearbetningstid är den tiden viskositeten hos epoxin förblir tillräckligt låg för att kunna bearbetas. Den fastställs med en geltimer som sätter igång en spindel som går genom en 3,2 mm tjock flytande epoxi. Bearbetningstiden är den tid spindeln kan gå genom epoxin utan att lämna ett märke i den härdande epoxin.