Standard Epoxies.

Lamineringsepoxier

PRO-SET® lamineringsepoxier är ett mångsidigt system med flytande hartser och härdare utformade för att uppfylla många olika sorters våta uppläggningslamineringsarbeten.

PRO-SET lamineringsepoxier används för att skapa lätta, högpresterande kompositstrukturer som tål långvarig cyklisk belastning i de mest krävande miljöer.

Dessa epoxier utvecklar utmärkta fysiska egenskaper i rumstemperatur och kan efterhärdas för bättre prestanda. Övriga funktioner är:

  • Förmåga att fästa i många olika sorters kärnmaterial, däribland trä, metall och alla förstärkningsvävar
  • Utmärkt fuktmotstånd
  • Överlägsen beständighet mot värme
  • Överlägsen slitstyrka

Ett omfattande sortiment hartser och härdare

Matcha rätt harts med exakt dine behow

I den här guiden jämförs de typiska fysiska egenskaperna. Dessa testprover härdas i rumstemperatur till gel och vid 82 °C i åtta timmar, såvida inget annat anges. Rena epoxiprover används för testning. Dessa är typiska värden och ska inte tolkas som specifikationer.

I skrivande stund genomgår TBD-värden tester.

¹ Genomsnitt för egenskaper för kombinationer med LAM-224-, LAM-226-, LAM-229- och LAM-237-härdare.
² LAM-151-HT-harts/LAM-251-HT-härdare härdad i 60 °C × 2 timmar + 150 °C × 4 timmar.
³ Ytterligare efterhärdning kan behövas. Kontakta oss för mer information.
⁴ 1 HZ, 3 °C per minut

Matcha rätt härdare med exakt dine behov

Härdare kan blandas för mellanliggande härdningstider.