Använda PRO-SET

Sekundär limning

Sekundär limning omfattar limning av konstruktionselement, blockering, extra förstärkningsbeläggning på väv, spackling eller gängning på en tidigare härdad eller befintlig komponent.

När komponenten har härdat till fast form måste du tvätta och slipa komponentens yta (om den inte förberetts med släppbar väv) för att få den rätta ytan för mekanisk sekundär limning.