Använda PRO-SET

Våt uppläggningsprocess

PRO-SET®-lamineringsepoxier är utformade för den primära limningen av kompositmaterial som glasfiber, kol, aramid och olika kärnmaterial. Denna våta uppläggningsprocess kan också användas för att limma vävtyger.

Alla harts-/härdarkombinationer har olika viskositet. Innan du påbörjar en våt uppläggning eller primär limning rekommenderar vi att du provar en kombination och ser om den är lämplig.

Vävar kan vätas för hand eller med rullimpregneringsmaskiner. Om du vill använda en väv tillsammans med PRO-SET-epoxier måste du kontrollera att det klassificeras som epoxikompatibelt. Undvik vävar med styrenlösliga bindemedel eller som är kompatibla med endast styrenplaster. Du vill kanske också prova impregneringsmaskinen med en väv innan du påbörjar hela förfarandet.