Använda PRO-SET

Ytförberedelse med släppbar väv

Om du ska lägga på en beläggning till ovanpå upplägget lägger du först en släppbar väv över ytan för att få en fint strukturerad, kontaminationsfri yta.

I områden där man planerar att utföra sekundär limning eller andra beläggningar ska en släppbar väv användas (t.ex. peel-ply) över upplägget. När den släppbara väven dras av från den härdade eller delvis härdade ytan lämnar den en fin struktur, utan kontaminationer och vaxhinna. När laminatet nått initial härdning och den släppbara väven avlägsnats är laminatytan redo för limning utan ytterligare förberedelse.

Om släppbar väv används behöver man inte tvätta och slipa som förberedelse för sekundär limning eller beläggning. Ett laminat kan byggas upp i flera på varandra följande påläggningar under några dagar. Använd släppbar väv efter varje dags påläggning och ta bort den innan nästa påläggning. När den är klar kan laminatlagren som byggts upp efterhärdas tillsammans.

Alla släppbara väver har inte en epoxikompatibel beläggning eller en struktur som passar för sekundär limning med epoxi. Innan man bygger en del kan man testa förmågan att binda i en yta förberedd med avsedd släppbar väv vid föreslagen efterhärdningstemperatur.