Använda WEST SYSTEM

Ytförberedelser före målning och lackning

Ett väl utfört lackjobb ser inte bara vackert ut, det skyddar också mot UV-strålning som på lång sikt kan bryta ner epoxin. Den vanligaste metoden att skydda epoxin är att måla eller klarlacka den. Dessa lackfärger kräver noggranna förberedelser av epoxiytan före målning eller lackning.

Ytförberedelser före målning och lackning är precis lika viktiga som före behandling med epoxi. Ytan måste vara slipad, ren, torr och fri från vaxhinna.

1. Låt sista skiktet epoxi härda ut ordentligt.

2. Tvätta bort vaxhinnan med en Scotch-brite™ och vatten. Torka med pappersdukar.

3. Slipa till en fin yta (Figur 32). Om det finns rinningar eller sättningar ska du börja med 80 slippapper för att jämna ner höga punkter. Slipa tills ytan känns, och ser ut att vara, slät. Genomför slipningen med ett slippapper som lämpar sig för den typ av ytbehandling som ska användas, ge akt på tillverkarens anvisningar. Färgen eller lackens vidhäftning beror på dess förmåga att gripa in i slipmärkena i epoxins yta. Grövre grundfärger kräver förmodligen 80-100 slippapper. 120-180 slippapper är att rekommendera för vanlig grundfärg och färger med hög torrhalt. 180 slippapper rekommenderas för lacker och färger med högglans. Ännu finare slippapper än dessa är inte tillräckligt grovt för att åstadkomma god vidhäftning och kan dessutom orsaka rinningar. Följ alltid färgtillverkarens anvisningar för målning och lackning. Våtslipning är att föredra eftersom det binder slipdammet och kombinerar steg 2 och 3 ovan.

Figur 32 Slipa till en jämn yta.

4. När du är nöjd med ytans  jämnhet ska du tvätta den rikligt med färskvatten. Om små droppar bildas på ytan (ett tecken på förorening), ska du torka ren ytan med en pappersduk och våtslipa på nytt tills dropparna försvinner (Figur 33).

Figur 33 Tvätta ytan med färskvatten efter slipning.

Vänta tills ytan har torkat innan du börjar måla eller lacka. Du minskar risken för föroreningar om du börjar måla och lacka inom 24 timmar efter den sista slipningen. Följ färgtillverkarens anvisningar, vi rekommenderar att du gör en provbit om du är osäker på hur mycket ytan bör slipas eller om färgen är kompatibel med epoxin.