Support

Publikationer

Vi delar gärna med oss av vårt unika arv av kunskap och erfarenhet och vågar påstå att WSIs engagemang för kundservice är oöverträffat.

WEST SYSTEM®Teknisk handbok och produktkatalog (på svenska)

Den här handboken är utformad så att du kan bekanta dig närmare med WEST SYSTEM produkter och lära dig hur de används på ett effektivt sätt. Du får även information om säkerhet, hantering samt grundläggande användning av epoxi som ger dig möjlighet att skräddarsy WEST SYSTEM produkterna till dina egna reparations- och byggnadsändamål. Den teknik som beskrivs används i flera typer av reparationer och byggen.

Klicka här

Wooden Boat Restoration & Repair (på engelska)

En rikligt illustrerad beskrivning av reparations- och renoveringsteknik med WEST SYSTEM epoxi som förhöjer träbåtens utseende och livslängd. Den beskriver i detalj åtgärdande av rötskador, spantreparationer, nåt och beslagslimning samt ytbehandling och underhåll.

Klicka här

Fibreglass Boat Repair & Maintenance (på engelska)

En omfattande uppdaterad översikt av glasfiberreparationer med WEST SYSTEM epoxi. Innehåller illustrerade procedurer för strukturell förstärkning, reparation av skrov och däck, beslagslimning, kölreparation samt limning av teakfanér på däck.

Klicka här

Gelcoat Blisters: Diagnosis, Repair & Prevention (på engelska)

Den här boken beskriver hur man reparerar och förhindrar uppkomst av plastpest i glasfiberbåtar med WEST SYSTEM epoxi. Den analyserar dessutom de faktorer som medverkar till uppkomst av plastpest samt illustrerar vilka åtgärder som ska vidtas vid förberedelse, uttorkning, reparation och ytbehandling mot fuktinträning.

Klicka här

Final Fairing & Finishing (på engelska)

Tekniker för utjämning av trä-, glasfiber- och metallytor. Innehåller information om verktyg, material och olika typer av ytskikt.

Klicka här

Vacuum Bagging Techniques (på engelska)

Allt du behöver veta om vakuumbakning av kompositmaterial med epoxi. Beskriver olika teknik, material och utrustning.

Klicka här

WEST SYSTEM EPOXY’S OTHER USES

An introduction to some of the more common non-marine uses of epoxy. Most of these suggestions deal with home repair and architectural restoration.

Download

GLASS FIBRE BOAT REPAIR KIT INSTRUCTIONS

The instructions from the WEST SYSTEM 105-K Glass Fibre Boat Repair Kit. which includes illustrated step by step instructions on how to complete 4 simple GRP repairs using the kit.

Download

GUIDE FOR HANDLING AND USING G/FLEX® EPOXY

Instructions for handling G/flex epoxy and basic techniques. Sample projects include repair to plastic canoes and kayaks, wooden boats, and household and sporting equipment. Also included are tips on gluing to wet surfaces and gluing underwater, joining wood, gluing in fasteners, and blending epoxies.

Download

GUIDE TO SHEATHING WITH WEST SYSTEM EPOXY

This short guide answers many of the frequent questions about sheathing with epoxy, while illustrating how simple the operation is and most importantly, how to select the right materials in the correct quantities.

Download

The Gougeon Brothers on Boat Construction Free download

This is the comprehensive guide to everything you need to know about building with wood and WEST SYSTEM® materials, by Meade Gougeon. Simply click on the button and enter your details for free access.