Säkerhetsvägledning

RENGÖRING

Begränsa spill med hjälp av sand, lera eller annat trögt, absorberande material. Använd en skrapa för att samla in så mycket material som möjligt. Torka efter med absorberande handdukar.

Använd INTE sågspån eller cellulosamaterial för att absorbera härdare. Kasta inte bort härdare i avfall som innehåller sågspån eller cellulosamaterial, eftersom detta kan orsaka självantändning.

Tvätta bort bas, överflödig epoxiblandning eller ohärdad epoxi med WEST SYSTEM 850 Rengöringsförtunning. Tvätta bort överflödig härdare med varm tvållösning.

Kassera bas, härdare och tomma kärl på ett säkert sätt och i enlighet med lokala bestämmelser. Kassera INTE bas eller härdare i flytande form. Överflödig bas och härdare bör blandas samman i små mängder och härdas till en ofarlig, fast form.

VARNING! Stora härdningsvolymer av epoxi kan bli tillräckligt varma för att antända brännbart material i omgivningen och utveckla farliga ångor. Placera kärl som innehåller epoxiblandning på en säker och väl ventilerad plats på behörigt avstånd från personal och brännbart material. Kassera den härdade epoxin när den svalnat. Följ lokala bestämmelser när du gör dig av med härdad epoxi.