Ordlista över tekniska termer

Ordlista över tekniska termer

Vi har samlat några användbara uppgifter om PRO-SET-epoxits kemiska och fysiska egenskaper. Du kan göra det mest informerade produktvalet genom att förstå behandlingsegenskaperna, de mekaniska och termiska egenskaperna hos PRO-SET.

  • Behandling
    Från bearbetningstid till viskositet och från arbetstid till härdat tillstånd
  • Mekaniska villkor
    Från kompressionspunkt till draghållfasthet och från böjmodul till skjuvhållfasthet
  • Termiskavillikor
    Från Tg DMA till Tg DSC och från topp till delta till värmedeflektionstemperatur