Standard Epoxies.

Infusionsepoxier

PRO-SET® infusionsepoxier resulterar i lätta, högpresterande kompositer som tål långvarig cyklisk belastning i de mest krävande miljöer.

PRO-SET infusionsepoxier är system med mycket låg viskositet med en rad olika härdare för att uppfylla kraven från moderna infusionsprocesser. De utvecklar utmärkta fysiska egenskaper i rumstemperatur och kan efterhärdas för bättre prestanda.

Ett komplett sortiment härdare för att komplettera infusionshartset

Härdare kan blandas för avsedd härdningstid

I den här guiden jämförs de typiska fysiska egenskaperna. Dessa testprover härdas i rumstemperatur till gel och vid 82 °C i åtta timmar, såvida inget annat anges. Rena epoxiprover används för testning.  Dessa är typiska värden och ska inte tolkas som specifikationer.

I skrivande stund genomgår TBD-värden tester.
¹ Genomsnitt för egenskaper för kombinationer med INF-210-, INF-211-, INF-212- och INF-213-härdare.
² Ytterligare efterhärdning kan behövas. Kontakta oss för mer information.
³ 1 HZ, 3°C per minut

Matcha rätt härdare med exakt dina behov

Härdare kan blandas för mellanliggande härdningstider

Downloadable technical datasheets (in English)

PRO-SET_INF-114_with_INF-210_Fast_Cure_Infusion_Epoxy

PRO-SET_INF-114_with_INF-211_Medium_Cure_Infusion_Epoxy

PRO-SET_INF-114_with_INF-212_Slow_Cure_Infusion_Epoxy_Rev

PRO-SET_INF-114_with_INF-213_Extra_Slow_Cure_Infusion_Epoxy

 

DNV GL Approval. PRO-SET INF-114 resin with INF-210, INF-211, INF-212 and INF-213 hardeners combinations have all been awarded Type Approval by DNV GL.