Standard Epoxies.

Bearbetningsepoxi

PRO-SET® bearbetningsepoxi är en tvådelad blandning för fyllning och spackling av kompositstrukturer vid tillverknings- och reparationsarbeten.

Den toppmoderna kemin bakom PRO-SET-bearbetningsepoxin innebär att detta epoxisystem är arbetsbesparande och mycket lätt att använda. Resultaten är alltid av högsta kvalitet.

PRO-SET TLG-625 Low-Density Fairing Putty:

  • blandas snabbt
  • sprids lätt
  • krymper minimalt
  • härdar inom åtta timmar
  • kan appliceras i tjocklekar upp till 12 mm utan att sätta sig eller sjunka in.

De skjuvtunnande egenskaperna ger utmärkt fjäderkantsapplicering. Den härdade föreningen är mycket lätt att slipa och fyllnadsblandningen minimerar luftburet damm vid slipning.

PRO-SET bearbetningsepoxisortiment

Kominerat bearbetningsharts/härdare

I den här guiden jämförs de typiska fysiska egenskaperna. Testprover härdas vid rumstemperatur till gel och i 25 °C under två veckor om inget annat anges. Rena epoxiprover används för testning. Dessa är typiska värden och ska inte tolkas som specifikationer.

Downloadable technical datasheets (in English)

PRO-SET TLG-625 Low-Density Epoxy Fairing Putty