PRO-SET processutrustning

Impregnatorer

PRO-SET® impregnatorer är utformade med montören eller tillverkaren i åtanke. De kan tas isär helt och är lätta att rengöra.

Epoxiinnehållskontrollen som finns med dessa impregnatorer minskar hartsavfallet och påskyndar även lamineringsprocessen.

Epoxi appliceras på väven när den passerar genom ett epoxibad och justerbara klämvalsar styr epoxiinnehållet i laminatet. Det går att få epoxiinnehåll mellan 35 och 55 % av vikten. När hartsreservoarerna är på plats kan till och med små remsor användas med de stora impregnatorerna.

Varje modell är utformad för att hantera en mängd olika vävstorlekar och vikter.

VH399 Manuell impregnator

Vi har tagit fram en lättanvänd vävimpregnator för båttillverkaren och reparationsvarvet. Dessa maskiner kan spara en enorm mängd arbete under lamineringsprocessen.

Operatören kan lätt styra överföringshastigheten och variera den efter behov så att väven blir våt. Impregnatorerna har ett par klämvalsar som fungerar som valsarna på en mangel. Dessa valsar har dock en justerbar lucka som gör att en kontrollerad mängd harts kan stanna kvar på förstärkningsväven.

Alla maskinerna har ett hartsbadstråg under valsarna. Väven kan passera genom ett hartsbad i tråget och sedan genom valsarna.

VH400 Elektrisk impregnator

Vid stora lamineringsprojekt där vävimpregnering sker nästan kontinuerligt är det bra att ha en eldriven valsimpregnator. Denna 1500 mm elektriska maskin minskar markant kostnaderna och byggtiden vid impregnering av vävda, sydda eller ensidiga vävar.

Dessa impregnatorer är mycket noggranna och effektiva.