PRO-SET processutrustning

Limpistoler

Vi har ett sortiment med limpistoler som är lämpliga för användning med PRO-SET® epoxi.

300-X Manuell limpistol

Tvåkomponentspatronen används med den manuella PRO-SET patronpistolen så att blandad epoxi kan tillföras snabbt, rent och exakt. Pistolen doserar lätt högviskositetslim och dess kraftiga konstruktion medger exakt limapplicering och lång livslängd.

300-B Pneumatisk limpistol

En tryckluftdriven spridare finns att få för användning med PRO-SET limpatroner på båtvarv och stora produktionmonteringsenheter där det krävs kontinuerlig applicering av blandad epoxi. Effekt tillförs med en vanlig luftkompressor.

Sprida med 300-MW rörpinnar

Det medföljer en rörpinne med varje limpatron. Extra rörpinnar finns att köpa i 6-pack.

Sätt patronen i pistolen och kontrollera att de två kolvarna sitter korrekt mot mitten av tätningarna i patronen. Ta bort låsmuttern och pluggarna från patronpiparna och placera blandningsröret över piparna och fäst fast med låsmuttern. Patronen är redo för att sprida de två epoxikomponenterna från patronen.

Harts och härdare blandas homogent i blandningsröret och kommer ut ur enheten som en enhetligt färgad epoxi, vilket visar att de två materialen släpps ut i rätt förhållande och att de blandats grundligt. Sprid ut limmet enligt behov.