Fyllnadsmedel

404 Högdensitet

Ett fyllnadsmedel avsett att användas där höga belastningar från beslag, mm. förväntas. Kan också användas till hålkälsfogar och utfyllnad. Tillsätt 35 – 60 % vikt till önskad konsistens på bas/härdarblandningen. Kulör: vit.