Pumpar och mätutrustning

Pumpar och mätutrustning

Ett stort utbud av pumpar och doserutrustning som passar alla behov.

Den framgångsrika användningen av epoxitekniker kräver att mängden harts och härdare mäts noga. För att uppnå detta innehåller WEST SYSTEM®-sortimentet en mängd olika pumpar (i tålig polypropylen) med liten och stor volym.