Pumpar och mätutrustning

303 Special Minipumpar

Avsedda för WEST SYSTEM 207 och 209 Special tropikhärdare. Minipumparna skruvas direkt på bas- respektive härdarbehållaren, och är kalibrerade för att ge tre viktsdelar bas till en viktsdel härdare med ett pumptag från varje pump. Se Dosering med minipumpar. Ett fullt pumptag med varje pump ger cirka 25 g bas och cirka 8,5 g härdare.

Varning: använd aldrig tillsammans med 205 eller 206 Härdare.