Hitta rätt produkt

Produktvalstabell

Börja med WEST SYSTEM 105 Epoxy Resin® och bygg ditt eget epoxisystem med WEST SYSTEM härdare, fyllnadsmedel och tillsatser.

WEST SYSTEM epoxi blandas i bestämda mängder av bas och härdare och härdar till en mycket stark och massiv plast vid rumstemperatur.

En enkel ”kokboksmetod” gör det enkelt att skräddarsy epoxins mekaniska och fysiska egenskaper till aktuellt arbete och rådande arbetsförhållanden.

1 Börja med 105 Epoxi Bas, grundprodukten i WEST SYSTEM epoxiblandningar.

2 Kontrollera härdningstiden, anpassa till arbetstemperaturen eller förändra brukstiden genom att välja en av de fyra härdarna som ingår i WEST SYSTEM

3 Välj korrekt sats av MINI PUMPAR

4 Använd ett av de åtta fyllnadsmedlen som ingår i WEST SYSTEM för att förändra epoxins styrka, vikt, konsistens, slipbarhet och färg. Använd fyllnadsmedel för att förändra konsistensen i en bas/härdarblandning, eller skapa ytbehandlingsepoxi med specifika egenskaper genom att använda WEST SYSTEM tillsatser