Hartser och härdare

105 Bas

105 Epoxy Bas är en klar, låg-viskös flytande epoxy bas. Formulerad för användning med en av fyra härdare från WEST SYSTEM, den härdar i ett brett temperaturregister till en extremt hård och hållfast epoxyplast med utmärkta egenskaper mot fukt och väta.

105 Epoxy Bas, blandad med rätt mängd WEST SYSTEM härdare är ett utmärkt lim, speciellt utvecklat för att penetrera, väta och binda till trä, glasfiber, väver, skum och andra kompositmaterial samt bindning till en mängd olika metaller.105 Bas har utmärkta limningsegenskaper och kan blandas med olika WEST SYSTEM fyllnadsmedel för att anpassas till limning, spackling och utfyllnad och därefter slipas till önskad form. När 105 Bas rollas som en ytbehandling är det möjligt att jobba med mycket tunna skikt som flyter ut utan bubblor. Flera lager 105 Epoxy skapar en suverän fuktspärr samt en stark och stabil bas för lacker och färger.

105 Bas har en relativt hög flampunkt och är därmed mindre brandfarlig än polyesterplast. Den är dessutom fri från lösningsmedel, vilket gör att den inte luktar eller avger lösningsmedelsångor. Till varje förpackningsstorlek av bas finns det en motsvarande härdare och doseringspumpar. När du köper bas, härdare och doseringspumpar måste du kontrollera att de är märkta med samma storleksbeteckning (A, B, C eller E).

             

Lloyd’s Register –The WEST SYSTEM Resin and Hardener combinations have been approved by Lloyd’s Register following an extensive test programme.