Hartser och härdare

206 Långsam Härdare

När en viktsdel 206 Härdare blandas med fem viktsdelar 105 Bas, skapas en stark, tålig och fuktbeständig plast som lämpar sig väl för ytbehandling och limning. 206 ger längre brukstid och används när längre arbetstid behövs eller vid högre arbetstemperatur. Lägsta temperatur +16ºC.

Brukstid vid 25°C 20 till 30 minuter
Härdningstid till massiv plast vid 21°C 9 till 12 timmar
Härdningstid till full styrka vid 21°C 5 till 7 dagar
Lägsta arbetstemperatur 16°C

        

Lloyd’s Register – WEST SYSTEM 105 Epoxy Resin with 206 Slow Hardener has been approved by Lloyd’s Register.