Tillsatser

421 Brandhämmande pulver

Ett fint vitt pulver som tillsätts 1:1 (vikt) i bas/härdarblandningen. Epoxi med brandhämmande tillsats är lämplig för pentry och motorrum. 421 Brandhämmande pulver höjer epoxins viskositet kraftigt och bör därför appliceras med kittkniv eller spackel.