Pumpar och mätutrustning

306-23 Doserpump med hög kapacitet

Den här pumpen används för dosering av stora mängder 105 Epoxy Resin® och 207 Special Clear Hardener™ eller 209 Extra Slow Hardener™. Den kan leverera ett volymförhållande på 5:1 eller 3:1.