Hartser och härdare

209 Extra Långsam Härdare

209 Special tropikhärdare används med 105 Bas vid höga temperaturer och/eller hög luftfuktighet för limning och ytbehandling eller där längre brukstid önskas. En 105/209-blandning ger en härdningstid som är ungefär dubbelt så lång som 206 Härdare samt tillräcklig brukstid upp till 43°C. Den är klar och gul i fast form, samt visar upp goda fysiska egenskaper. Den ger dessutom bra skydd mot fuktinträngning vid limning och ytbehandling.
OBS: Blandningsförhållande 3:1 Bas: Härdare efter volym

Brukstid vid 25°C 50 till 70 minuter
Härdningstid vid 35°C 20 till 30 minuter
Härdningstid till massiv plast vid 21°C 20 till 24 timmar
Härdningstid till massiv plast vid 35°C 6 till 8 timmar
Härdningstid till full styrka vid 21°C 5 till 9 dagar
Lägsta arbetstemperatur 18°C

 

   

Lloyd’s Register – WEST SYSTEM 105 Epoxy Resin with 209 Extra Slow Hardener has been approved by Lloyd’s Register.