Hartser och härdare

205 Snabb Härdare

205 Härdare är den vanligaste härdaren. Den används för att ge snabb härdning, dvs. epoxin når sin maximala styrka på kort tid. När en viktsdel 205 Härdare blandas med fem viktsdelar 105 Bas blir den härdade epoxin en utomordentlig stark plast som ger mycket bra skydd mot fuktinträngning. Små mängder kan också blandas efter volym, förhållandet är det samma 5:1.

Epoxiblandningen har dessutom överlägsna limnings- och ytbehandlingsegenskaper och går utmärkt att använda ihop med glasfiberväv.

Brukstid vid 25°C: 10 till 15 minuter
Härdningstid till massiv plast vid 21°C: 5 till 7 timmar
Härdningstid till full styrka vid 21°C: 5 till 7 dagar
Lägsta arbetstemperatur: 5°C

 

 

Lloyd’s Register – WEST SYSTEM 105 Epoxy Resin with 205 Fast Hardener has been approved by Lloyd’s Register.