Pumpar och mätutrustning

309-3 Kugghjulspump med hög kapacitet

Den här pumpen används för dosering av 207 Special Clear Hardener™ eller 209 Extra Slow Hardener™ i volymförhållandet 3:1.