Pumpar och mätutrustning

306-25 Doserpump med hög kapacitet

Den här pumpen används för dosering av stora mängder 105 Epoxy Resin® och 205 Fast Hardener® eller 206 Slow Hardener®. Den kan leverera ett volymförhållande på 5:1 eller 3:1.

Den doserar ca. 15 g harts/härdare per pumpslag. Det är ca 500 g per minut så den här pumpen hjälper till att minska blandningstid och avfall vid stora projekt. Pumpen har ett praktiskt bärhandtag så att du kan flytta den dit arbetet ska utföras. Pumpens behållare har plats för totalt 3,75 liter harts och 900 ml härdare.