Hartser och härdare

207 Special ytbehandlingshärdare

207 Special ytbehandlingshärdare rekommenderas för WEST SYSTEM 105 Bas om ett helt genomskinligt resultat önskas. Detta kan även göras med 205 alt 206-härdare. Den här härdaren ger också utmärkta vidhäftningsegenskaper för limning. 207 innehåller dessutom ett UV-skydd för 105/207-blandningen. Vi rekommenderar dock ett långvarigt UV-skydd, t.ex. båtfärg av bra kvalitet eller UV-skyddande klarlack.
OBS: Blandningsförhållande 3:1 Bas: Härdare efter volym.

Brukstid vid 25°C 20 till 30 minuter
Härdningstid till massiv plast vid 21°C 9 till 12 timmar
Härdningstid till full styrka vid 21°C 5 till 7 dagar
Lägsta arbetstemperatur 16°C

 

Lloyd’s Register – WEST SYSTEM 105 Epoxy Resin with 207 Special Coating Hardener has been approved by Lloyd’s Register.