Använda PRO-SET

Bearbetningstid och hållbarhet

Vid val av den lämpligaste PRO-SET®-produkten för ditt projekt spelar bearbetningstiden och hållbarheten för varje epoxi en roll vid fattande av rätt beslut.

Bearbetningstid

Den harts-/härdarkombination du väljer kan baseras på hur lång dess bearbetningstid är. Bearbetningstid är den tid som en given massa av blandad harts/härdare förblir i flytande tillstånd vid en särskild temperatur. Det gör att du kan jämföra den relativa reaktionshastigheten eller härdningshastigheten för en mängd olika harts-/härdarkombinationer.

För att du enkelt ska kunna jämföra PRO-SET-epoxier bestämmer vi bearbetningstiden för varje harts-/härdarkombination baserat på antingen en 100 eller 500 g blandning som lagras i en standardiserad behållare, vid en jämn temperatur. Bearbetningstiden är inte avsedd att direkt korrelera till faktisk brukstid eller monteringstid. Den visar snarare den potentiella brukstiden för harts-/härdarkombinationen jämfört med andra kombinationer. En epoxiblandnings massa och temperatur under tillverkningen eller monteringen bidrar till dess faktiska brukstid.

Hållbarhet

Epoxiharts och härdare har lång hållbarhet jämfört med många polymerer. Minsta hållbarhetstiden för PRO-SET infusions- och limhartser av standardtyp är två år. Vi rekommenderar att de lagras vid jämn temperatur över 10 °C för bästa resultat.