Använda PRO-SET

Fördela

De flesta problem i samband med härdning av epoxi kan härledas till antingen otillräcklig blandning eller fel förhållande mellan harts och härdare. Genom att mäta mängden PRO-SET® epoxiharts och härdare noga får du det bästa och mest hållbara resultatet.

Att kombinera PRO-SET-epoxiharts och härdare startar en kemisk reaktion som gradvis förändrar de blandade ingredienserna från vätska till fast substans. Det är nödvändigt att dosera och blanda noga för att en fullständig reaktion ska ske.

Vi rekommenderar att kalibrerade pumpar används för att dosera harts och härdare så förenklas mätprocessen. PRO-SET 307 kolvpump med hög kapacitet är kalibrerad för att dosera rätt blandningsförhållande för alla kombinationer av PRO-SET flytande harts och härdare.

Innan du använder den första blandningen i ett projekt är det viktigt att kontrollera att pumparna levererar rätt förhållande. Det finns enkla anvisningar i bruksanvisningen om hur man kontrollerar förhållandet. Efter den första kontrollen ska förhållandet kontrolleras med jämna mellanrum eller när du har problem med härdning.

Vare sig du föredrar att mäta vikt eller volym hittar du information om rätt förhållande mellan harts och härdare på härdarens etikett.