Säkerhetsvägledning

PRO-SET-säkerhet

PRO-SET®-epoxier bör användas av erfarna montörer. Om du är ny inom höghållfasta lamineringsepoxi innehåller den här guiden många tips.

Innan du använder PRO-SET rekommenderar vi att du läser all relevant säkerhetsinformation. Det är också bra att bygga representativa prover med det föreslagna laminatschemat för att testa processen under förväntade förhållanden i verkstaden. Detta gör att du fullt ut förstår arbetsegenskaperna och lämpligheten hos PRO-SET-epoxier för användningsområdet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER