Använda PRO-SET

Metoder för efterhärdningsuppvärmning

Man kan värma upp efterhärdad PRO-SET®-epoxi på många olika sätt. Men vilket är bäst för dina komponenter och verkstadsmiljön?

Tekniker för efterhärdningsuppvärmning varierar beroende på komponentens och gjutformens storlek, antalet komponenter som byggs in eller på tillgängliga resurser som utrymme och utrustning. En helt isolerad ugn med el, gas eller oljevärmare ger bäst kontroll över efterhärdningsvariabler.

Värmeelement som alstrar långvågig infraröd strålning kan användas för att värma upp komponenten utan att en kapsling används. Denna efterhärdningsteknik används ofta på stora komponenter när utrymmet är begränsat eller när en begränsad produktion inte motiverar kostnaden för en kapsling. Temperaturen övervakas med ytmonterade termometrar och elementen flyttas över komponenten enligt behov för att ge en övergripande efterhärdning.

Varning!

Det är svårt att exakt kontrollera graden av temperaturändring för att bibehålla en enhetlig måltemperatur med strålningsvärme. Detta kan leda till att laminatet inte har enhetliga fysiska egenskaper. Denna teknik kan även leda till mer genomtryck av laminatet.