Säkerhetsvägledning

WEST SYSTEM-säkerhet

I det här avsnittet förklaras grunderna för säker användning av epoxi och härdning, samt vilka steg som måste vidtas för att säkerställa korrekt dosering, blandning och tillsättande av fyllnadsmedel så att varje sats härdas till fast form.

Risker och säkerhetsförebyggande åtgärder
Rengöring