Använda WEST SYSTEM

Användning av glasfiberväv och remsor

Glasfiberväv kan appliceras på ytor på två olika sätt i syfte att förstärka befintliga laminat och/eller ge ökad styrka. Väven läggs vanligtvis efter att ytan har slipats och formats och innan slutstrykning sker. Den kan även appliceras i flera lager (lamineras) och i kombination med andra material för att skapa andra kompositer.

Den ‘våta’ metoden innebär att väven läggs direkt på det grundade underlaget innan detta har börjat härda. Den ‘torra’ metoden innebär att väven läggs på ett torrt underlag och sedan genomväts med epoxi. Våtmetoden är alltid att föredra där detta är möjligt.

Våtmetoden
Torrmetod
Klar trälaminering (kanoter, etc.)

“Våtmetoden

Genom att använda mindre satser är det möjligt att arbeta relativt snabbt på större ytor som ska lamineras/plastas.

1. Förbered ytan för limning enligt anvisningarna i avsnittet Förbehandling.

2. Skär glasfiberväven till önskad storlek. Rulla sedan ihop den så att den lätt kan rullas ut vid ett senare tillfälle.

3. Rolla ut ett tjockt skikt epoxi på underlaget.

4. Rulla ut väven på den våta epoxin. Ytspänningen gör att väven ligger kvar, på vertikala ytor och undersidor kan du vänta tills epoxin har tjocknat något. Arbeta ut eventuella veck genom att lyfta väven i kanten och sedan jämna ut väven med handen (använd handskar) eller en limspridare. På rundade ytor eller hörn kan man ibland behöva klippa ett snitt i väven och överlappa något för att den ska ligga platt.

5. Rolla på mer epoxi på ytor som ser torra ut (vita). Använd WEST SYSTEM 790-1 roller.

6. Dra av överflödig epoxi från ytan med en limspridare (Figur 24). Gör överlappande drag med jämnt tryck. På detta sätt undviks att väven glider av ytan. Om du trycker för hårt med limspridaren riskerar du att skapa torra fläckar. Ytan glänser om  det finns för mycket epoxi på den, men den ser jämn och genomskinlig ut och konturerna på väven är fortfarande synliga på laminat som applicerats med rätt mängd epoxi. Efterföljande skikt av epoxi fyller ut konturerna i väven om så behövs.

Figur 24 Dra av överflödig epoxi från ytan med ett spackelverktyg av plast innan den hårdnar.

7. Du kan laminera flera lager av glasfiberväv omgående genom att använda samma teknik som ovan.

8. Skär bort överflödig väv (Figur 25) och väv som ligger omlott när epoxin befinner sig i sitt  primära härdningsstadie. I detta läge går det lätt att skära väven med en mattkniv. Skär vid behov väv som ligger omlott på följande sätt:

Figur 25 Skär bort överskjutande väv när epoxin har gelat men innan den har härdat.

a) Lägg en linjal ovanpå och mitt i vävens överlapp:

b) Skär igenom båda vävlagren med en vass mattkniv eller liknande (Figur 26). Var ytterst noga med att inte skära för djupt!

Figur 26 Skär bort väven som överlappar efter att epoxin har gelat.

c) Avlägsna den yttersta vävresten, lyft sedan upp motsatta kanten och dra bort den undre vävresten.

Figur 27 Avlägsna den yttersta vävresten, lyft sedan upp motsatta kanten och dra bort den undre vävresten.

d) Blöt på nytt undersidan av den lyfta kanten med epoxi och tryck den jämnt på plats igen.

Resultatet bör bli en nästan perfekt stumlask utan dubbel vävtjocklek. En överlappande lask är emellertid alltid starkare än en stumlask så om utseendet inte är viktigast är det klokare att överlappa de två lagren och senare jämna ut förhöjningen med spackel. Alternativt kan West System 743 väv med konade (uttunnade) kanter användas till att eliminera en stumlask. Kontakta HF Marin AB för mer infomation.

9. Stryk ytan med epoxi för att fylla ut väven innan slutlig härdning uppnås (Figur 28). Följ  proceduren för slutstrykning i nästa avsnitt. Det krävs två eller tre strykningar för att helt fylla väven. Stryk på tillräcklig mängd så att slutlig slipning inte tränger igenom till väven.

Figur 28 Stryk ytan med epoxi för att fylla ut väven innan den når slutlig härdning.

“Torrmetod”

1. Förbered ytan för limning.

2. Lägg väven på ytan och skär så att den är 30 mm för stor på samtliga sidor. Om ytan som ska  lamineras är bredare än väven ska du lägga väven omlott med ungefär 50 mm.  per skarv. På lutande eller vertikala ytor kan det bli nödvändigt att hålla väven på plats med maskeringstejp eller häftklammer.

3. Blanda en liten sats epoxi (tre eller fyra pumptag av vardera bas och härdare).

4. På horisontella ytor kan man hälla ut en liten pöl med bas/härdare i mitten på väven. På vertikala ytor är det dock nödvändigt att använda roller eller pensel för att väta väven.

5. Sprid ut epoxin på vävytan med en 808 Spackelverktyg. Arbeta lugnt från pölen i mitten ut mot de torra ytorna (Figur 29). Väven blir genomskinlig i takt med att den ‘väts ut’. Detta är ett tecken på att väven är lagom mättad. Om underlaget är      poröst är det viktigt att det finns tillräckligt med epoxi som kan absorberas av både väven och underlaget. Överarbeta inte med spridaren, eftersom detta kan resultera i att små luftbubblor uppstår i epoxin. Detta är speciellt viktigt om en helt genomskinligt resultat önskas.

Figur 29 Sprid ut epoxin på vävytan med en limspridare av plast.

6. Fortsätt att hälla och sprida eller rolla ut små mängder epoxi från mitten och ut mot kanterna, jämna ut rynkor och justera väven. Kontrollera om det finns torra ytor, speciellt vid porösa underlag, och stryk vid behov på mer epoxi innan du går vidare till nästa steg. Skär eller klipp ett snitt i väven för att få den att ligga platt på rundade ytor eller hörn. Använd en vass sax och låt kanterna ligga omlott för tillfället.

7. Följ steg 5, 6, 7, 8 och 9 under ‘våtmetoden’ för att avsluta.

“Klar trälaminering (kanoter, etc.)”

En annan metod är att stryka på epoxin med pensel med korta strån. Doppa borsten i epoxiblandningen och stryk på den med lätta och jämna drag. Tryck inte in epoxin i väven, eftersom luft riskerar att orsaka luftbubblor som syns i finishen. Stryk på tillräckligt med epoxiblandning för att mätta väven och träet. Stryk på mer epoxiblandning på torra (vita) områden efter några minuter. Om epoxiblandningen verkar mjölkig på grund av hög luftfuktighet eller överarbetning, ska du värma ytan med en värmepistol eller hårtork. Använd svag värme.