Använda PRO-SET

Efterhärdning i gjutformar

Komponenter efterhärdas i allmänhet i gjutformen som de laminerats i. Följ dessa anvisningar för att säkerställa att gjutformen inte snedvrids.

Gjutformar som utsätts för upprepad användning ska efterhärdas vid en högre temperatur än den som krävs för den slutliga komponenten. Härigenom kan delen efterhärdas i gjutformen vid en temperatur lägre än gjutformens HDT och därigenom undviker man att gjutformen, gjutformens yta eller komponenten deformeras under efterhärdning av komponenten.

Pluggar som används för att bygga gjutformar ska efterhärdas i högre temperaturer än gjutformen för att undvika att pluggen eller pluggens yta snedvrids medan gjutformen efterhärdas. Kontrollera pluggarna så att de är rätt efter efterhärdning och rätta till enligt behov innan gjutformen tillverkas.