Använda WEST SYSTEM

Utjämning/spackling

Med utjämning menas spackling och slipning av ojämna ytor tills dessa känns och ser lika släta och jämna ut som de omgivande ytorna. WEST SYSTEM epoxi med lågdensitets fyllnadsmedel kan med fördel användas till utjämning av stora reparationer.

1. Förbered ytan på samma sätt som för limning. Slipa så att ytan blir jämn och avlägsna allt damm.

2. Grunda porösa ytor med bas/härdarblandning (Figur 21).

3. Blanda bas/härdare med fyllnadsmedlet 407 Lågdensitet eller 410 Microlight® tills blandningen får  jordnötssmörskonsistens. Ju tjockare blandning desto lättare går det att slipa efter härdning.

Figur 21 Grunda porösa ytor före spackling.

4. Spackla ut blandningen på den grundade ytan med ett spackelverktyg av plast. Var noga att fylla ut alla ojämnheter. Jämna till epoxispacklet så att det är lite högre än den omgivande ytan (Figur 22). Avlägsna överflödigt spackel innan det har      härdat. Om spacklingen är tjockare än 12 mm, ska du spackla flera lager och låta det första lagret härda något innan du fortsätter och/eller använda 206 Härdare eller 209 Special tropikhärdare, beroende på temperatur.

OBS: På vertikala ytor och undersidor ska du vänta tills grundningen klibbar något innan du börjar spackla, annars kan spacklet börja droppa eller rinna av ytan. Börja spackla när grundningen fortfarande är något klibbig.

Figur 22 Jämna till epoxispacklet så att alla ytor fylls.

5. Låt spacklingen härda ut helt.

6. Slipa spacklet jämnt med den omgivande ytan (Figur 23). Börja med 50 slippapper om det är mycket som ska slipas bort. Använd 80 slippapper för slutslipningen.

Figur 23 Slipa spacklet jämnt med omgivande yta.

VARNING! Använd ansiktsmask vid slipning av epoxi. Avlägsna slipdammet och fyll eventuella glipor med hjälp av beskriven procedur.

7. 7 När du är nöjd med ytans jämnhet stryker du på två eller tre skikt bas/härdarblandning med hjälp av en engångspensel eller -roller. Låt sista skiktet härda över natten innan du slipar och slutbehandlar.

OBS: 410 fyllmedel kan påverkas av lösningsmedel som vanligtvis finns i de flesta färger. Ytor med 410 Filler skall förseglas med epoxy innan målning med lösningmedelsbaserade färger.