Använda PRO-SET

Ytförberedelse för sekundär limning

Resultatet med sekundär limning beror inte bara på epoxins styrka utan även på epoxins förmåga att passa mekaniskt in i ytan.

Att få en god limning är faktiskt en mekanisk, snarare än kemisk sak. Om du limmar på en yta som inte har förberetts ordentligt med släppbar väv rekommenderar vi att följande ytförberedande steg görs.

1. Avlägsna vaxhinnan

Vaxhinna är en biprodukt vid epoxihärdning. Denna vaxlika film kan bildas under den initiala härdningsfasen. Hinnan är vattenlöslig och kan lätt avlägsnas men kan täppa till sandpapper och hämma efterföljande limning om den inte avlägsnas. Avlägsna hinnan genom att tvätta ytan med rent vatten och en polerduk. Vi rekommenderar 3M Scotch-Brite™T 7447 polerdukar för allmänt bruk. Torka ytan med vanliga vita pappershanddukar för att avlägsna den upplösta hinnan innan den torkar på ytan. När man tvättat med polerduken kan ytan se matt ut. Slipa alla återstående blanka områden med 80-sandpapper. Om en släppbar väv används avlägsnas vaxhinnan när den släppbara väven avlägsnas.

2. Rengöring

Ytorna måste vara fria från kontaminationer som fett, olja, vax eller rester av gjutformen. Rengör kontaminerade ytor med silikon och vaxborttagningsmedel eller aceton. Torka av ytan med rena pappershanddukar innan lösningsmedlet torkar. Rengör ytorna innan de slipas för att undvika att slipa in kontamineringen i ytan.

Varning! Sörj för god ventilation och följ alla säkerhetsföreskrifter vid arbete med lösningsmedel.

3. Torkning

Limningsytorna måste vara så torra som möjligt för att vidhäfta ordentligt. Påskynda torkningen vid behov genom att värma bindningsytan med varmluftspistol eller värmelampor. Använd fläktar för att cirkulera luften i trånga eller slutna utrymmen. Se upp för kondens när du arbetar utomhus eller när temperaturen i arbetsmiljön ändras.

4. Slipning

Slipa icke-porösa ytor (metall, FRP laminat, härdad epoxi, lövträ osv.) noggrant för att få en slipad yta. 80-grovkornigt aluminiumoxidpapper ger en bra struktur för epoxin att passa in i. Kontrollera att ytan som ska limmas är fast. Avlägsna alla flagor eller blåsor före slipning. Laminatytorna kan struktureras med hjälp av släppbar väv under tillverkningen. Detta kan eliminera behovet av ytterligare slipning. För din egen säkerhet ska du använda andningsskydd när du avlägsnar damm efter slipningen.