Använda WEST SYSTEM

Fyllnadsmedel och tillsatser

Fyllnadsmedel

På flera ställen i den här handboken används uttryck som epoxi- eller bas/härdarblandning, dvs. epoxibas och härdare blandat utan fyllnadsmedel. Uttrycket tillsatsblandning innebär en blandning av bas/härdare med tillsats av fyllnadsmedel. Fyllnadsmedel används för att förtjocka epoxiblandningen för specifika applikationer, till exempel limning eller spackling.

När du har valt korrekt fyllnadsmedel för aktuellt arbete tillsätter du det lite i taget tills blandningen har önskad konsistens. Konsistensen eller tjockleken på en blandning som ska användas för ett specifikt arbete beror på den mängd fyllnadsmedel som tillsätts. Tillsätt fyllnadsmedel, lite i taget, och gör en visuell bedömning av konsistensen för att se om den är lämplig för aktuellt arbete. Figur 5 beskriver egenskaper och lämpligt användningsområde för fyra olika konsistenser.

Tillsätt akktid fyllnadsmedel i två steg
Konsistens

Tillsätt alltid fyllnadsmedel i två steg:

  1. Blanda önskad mängd bas/härdare noga innan fyllnadsmedel tillsätts. Börja med en mindre sats – ge plats för fyllnadsmedlet.
  2. Blanda in lite fyllnadsmedel i taget tills blandningen erhåller önskad konsistens (Figur 4). Se till att fyllnadsmedlet är väl inrört i epoxin innan du börjar använda satsen.

Blanda in fyllnadsmedlet i bas/härdarblandningen tills denna är tillräckligt tjock för att fylla ut eventuella glipor mellan de ytor som ska sammanfogas utan att klibba eller rinna ut. En liten mängd bör sippra ut ur fogarna i fastspänt läge. När du blandar till spackelmassa ska du tillsätta så mycket av 407 eller 410 som kan blandas in utan problem – ju tjockare konsistens desto enklare slipning. Sprid ut blandningen i ett tunt lager runt blandningskärlets insida eller på en jämn, icke porös yta eller palett.

Figur 4 Tillsätt små mängder fyllnads medel i taget till önskad konsistens.

Konsistens

Figur 5 Epoxi kan förtjockas till önskad konsistens efter behov. De procedurer som beskrivs i den här handboken baseras på fyra konsistenser: sockerlag, ketchup, majonnäs och jordnötssmör.

Tillsatser

Trots att tillsatser blandas i epoxin med samma tvåstegsprocess som fyllnadsmedel, förtjockas inte epoxin av tillsatser. Tillsatser ger epoxin andra egenskaper och används framför allt vid ytbehandling. Pigment används för att färga epoxi, som sedan övermålas med kvalitativ båtfärg.