Använda PRO-SET

Laminering med vakuumbagging

Vakuumbagging är en utmärkt fastsättningsmetod för kompositkonstruktion. Det är en praktisk lamineringsteknik för användare av PRO-SET®-epoxi.

Med vakuumbagging kan du få jämnt tryck på laminatet. Detta gör att man bättre kan styra förhållandet harts/härdare och kan leda till ett tätare laminat med en högre fibervolym. I allmänhet gäller att ju högre vakuumtryck desto lägre hartsinnehåll.

Det optimala harts-/härdarförhållandet för en särskild komponent är mellan 30 och 50 %. Ett lägre förhållande ger ett lättare komposit. Ett högre förhållande blir tyngre men ger effektivare fuktexklusion. Olika avluftnings- och absorbermaterial som används vid laminering med vakuumbagging kan även påverka harts-/härdarförhållandet.

Vi rekommenderar att man bygger testdelar för att bestämma lämpligt vakuumbaggingmaterialschema och vakuumtryck för en särskild komponent.