Använda WEST SYSTEM

Dosering och blandning

Noggrann uppmätning och blandning av bas och härdare krävs för korrekt härdning. Oavsett om bas/härdarblandningen appliceras som ytbehandling eller modifieras med fyllnadsmedel eller tillsatser, måste du följa anvisningarna nedan för att kunna få en kontrollerad och korrekt kemisk övergång till en stark och fast epoxi.

Dosering med minipumpar
Dosering utan minipumpar – vikt/volymmätt
Blandning
Förstagångsanvändare
Varning

Dosering

Dosera rätt mängder av bas och härdare i ett rent blandningskärl av plast, metall eller vaxfritt papper (Figur 2). På grund av riskerna med exotermisk värmeutveckling ska du inte använda blandningskärl av glas eller skum. Försök INTE att justera härdningstiden genom att förändra blandningsförhållandet. Korrekt dosering krävs för att epoxin skall härda fullständigt och därigenom få optimala fysiska egenskaper.

Figur 2 Dosera rätt blandningsförhållande av bas och härde.
Dosering med minipumpar

De flesta problem vid härdning av epoxi beror på fel blandningsförhållande mellan bas och härdare. För att förenkla doseringen av bas och härdare rekommenderar vi användning av WEST SYSTEM minipumpar. Ett pumptag bas till ett pumptag härdare ger korrekt blandningsförhållande! Tryck ned varje pumphandtag helt och vänta tills handtaget har återgått till ursprungsläget innan du tar ett nytt pumptag. Ofullständiga pumptag leder till felaktigt blandningsförhållande. Läs igenom pumpanvisningarna innan du använder pumparna, och kontrollera att du har använt rätt blandningsförhållande innan du använder den första blandningen. Kontrollväg pumparnas dosering om problem uppstår med härdningen. Ett fullständigt pumptag av bas och härdare ger cirka 24 g. epoxiblandning.

Med minipumpar – Ett pumptag bas till ett pumptag härdare ger korrekt blandningsförhållande.

Dosering utan minipumpar- vikt/volymmått

Om du vill mäta upp 105 Bas och 205 eller 206 Härdare efter vikt ska du använda 5 viktdelar bas till 1 viktsdelar härdare. Samma blandningsförhållande används för små mängder som mäts efter volym.

För att mäta upp 105 Bas med 207 eller 209 Härdare efter volym ska 3 volymdelar bas användas till 1 volymdel härdare (efter vikt, 3,5 viktdelar bas till 1 viktdel härdare).

Blandning

Blanda de två komponenterna noga i 2 minuter – längre tid i lägre temperatur (Figur 3). Rör både i botten och på sidorna av blandningskärlet. Om blandningen ska användas för ytbehandling förlänger du brukstiden genom att hälla över den färdiga blandningen i ett rollertråg.

Figur 3 Blanda bas och härdare noga i 2 minuter – längre tid i lägre temperatur.

Förstagångsanvändare

Om du använder WEST SYSTEM epoxi för första gången ska du först prova med en mindre mängd för att bekanta dig med blandnings- och härdningsprocessen innan du gör en större blandning. Detta prov bekräftar aktuell brukstid för bas/härdarblandningen i aktuell arbetstemperatur, och bekräftar om blandningen är korrekt doserad. Blanda små mängder tills du känner dig säker på hur epoxin ska blandas.

VARNING!

När epoxi härdar genereras värme. Applicera inte tjockare lager av epoxi än 10 – 12 mm. Använd tunnare lager om skum eller annat isoleringsmaterial används. Om epoxiblandningen lämnas i ett blandningskärl av plast under hela härdningstiden, genererar den tillräckligt med värme för att smälta plasten. Om ett blandningskärl med epoxi snabbt blir mycket varmt ska det omedelbart flyttas utomhus. Undvik att andas in ångorna. Släng inte blandningen förrän reaktionen är över och blandningen har svalnat.