Använda WEST SYSTEM

Målning och lackning

Målningens och lackningens funktion

Färg eller lack som stryks på en epoxiyta tjänstgör som ytdekoration, men även som ett skydd för epoxin mot solljus. På detta sätt förlänger färgen/lacken epoxins förmåga att tjänstgöra som fuktspärr, vilket i sin tur betyder att en stabil bas för färgens/lackens bevarande skapas. Tillsammans utgör dessa skikt ett skydd som är mer långvarigt än enbart målning/lackning.

Förmåga att skydda mot solljus är en viktig egenskap vid val av färg/lack. Det långvariga UV-skyddet, skyddet mot ultraviolett ljus, av epoxiytan beror på till vilken grad färgen/lacken kan fånga upp de ultravioletta strålarna. En högglansyta reflekterar ljus bättre från ytan än en matt yta. En vit, allra helst högblank färg är att föredra för en mer ljustålig yta.

Övermålning – kompatibilitet 

De flesta färger / lacker är kompatibla med uthärdad epoxi vilket innebär att de varken mjuknar, expanderar eller reagerar med en epoxibehandlad yta. Man bör dock göra en provbit för att bekräfta om färgen är kompatibel med epoxin. Följ alltid tillverkarens anvisningar vad gäller kompatibilitet och lämplighet.

En del polyuretaner och polyestergelcoat kan påverkas av epoxi aminer, vid användning måste epoxyn vara väl genomhärdad, vanligen efter två veckor i rumstemperatur. Härdning kan uppnås snabbare med förhöjd temperatur. En sådan efterhärdning kommer också att förbättra epoxyns termiska egenskaper och rekommenderas om mörk färg ska appliceras över epoxyn.

Olika typer av ytbehandling 

Latexfärger

är kompatibla med epoxi och ger ett tillfredsställande skydd mot UV-strålning. Latexfärg är ofta det lämpligaste alternativet för behandling av byggnationer. Dess beständighet är dock begränsad.

(Latexfärger används normalt inte på båtar).

Alkydfärger

alkydfärg, oljealkyd, akrylfärg, alkydmodifierad epoxi, vanligt lack och båtlack – är lätta att applicera, billiga, är användarvänliga och är lättillgängliga. Nackdelen är ett begränsat UV-skydd och dåligt mekaniskt slitskydd.

Enkomponents polyuretan

går lätt att applicera och rengöra samt har bättre egenskaper än alkydfärger. Den är dock dyrare och är vanligtvis inkompatibel med epoxisystem. Prova på en testpanel för att kontrollera kompatibiliteten

Tvåkomponents polyuretanfärg/lack

ger det mest varaktiga skyddet. Tvåkomponents polyuretanfärg finns som pigmenterad eller klar ytbehandling och ger ett utmärkt UV-skydd, bestående finish, mekanisk slitstyrka och full kompatibilitet med epoxi. Jämfört med andra typer av ytbehandlingar är den dock dyr, kräver grundlig kännedom om applicering samt utgör en större hälsofara, speciellt i sprayform.

Epoxifärg

vanligtvis i form av epoxigrundfärg som används som rostskydd på stål men genomgående som grundfärg till båtbottenfärg på plastbåtar. Används normalt som vidhäftningsgrund för bottenfärger.

Båtbottenfärg

finns tillgänglig i många varianter. Om du inte är säker på om färgen är kompatibel med epoxi ska du använda den grundfärg som rekommenderas för aktuell båtbottenfärg. Följ de rekommendationer som ges av färgfabrikanten.

Grundfärg

behövs i regel för vidhäftning av målarfärg till epoxi. Följ tillverkarens rekommendationer för förbehandling av plastytor.

Gelcoat

(polyester) är en pigmenterad version av polyesterplast som används för byggnation av många produkter, inklusive båtar i glasfiberarmerad plast. Gelcoat ger en fin slutyta som används vid båt- eller komponentproduktion i form. Gelcoat används sällan för slutbehandling, men kan appliceras över uthärdad epoxi och är användbar vid reparationer (främst ovanför vattenlinjen). Epoxi som inte är fullt uthärdad stör härdning av gelcoat. I handboken 002-550 Fibreglass Boat Repair & Maintenance, som är utgiven av Wessex Resins, hittar du detaljerad information om hur man applicerar gelcoat över en yta som reparerats med epoxi.
Följ alltid färgfabrikantens instruktioner. Vi rekommenderar att du gör en provbit för att se vilken ytbehandling som krävs och för att testa färgens kompatibilitet.