Använda WEST SYSTEM

Limning av fästdon och beslag

Beslag kan limmas på plats med WEST SYSTEM epoxi, vilket fördelar ut höga punktsbelastningar över större ytor samtidigt som epoxin förseglar och förstärker underlaget. Man kan limma beslag på flera olika sätt, beroende på belastning.

Enklare limning av fästdon
Avancerad limning av fästdon
Beslagslimning
Gjuta stöd
Limning av skruvstift
Avlägsna fästdon

“Enklare limning av fästdon

Det enklaste sättet att åstadkomma bättre hållfasthet och eliminera fuktinträngning är att helt enkelt grunda borrhålen för fästdon och nya styrhål innan fästdonen monteras. Epoxin ökar fästdonets diameter genom att penetrera fibrerna runt hålet.

1. Grunda styrhålet med bas/härdar-blandning med hjälp av en piprensare eller spruta (Figur 15). För skadade/förstorade gamla hål: Fyll med förtjockad epoxi.

2. Placera fästdonet i hålet och låt epoxin härda.

Figur 15 Grunda styrhålet med bas/härdar-blandning med hjälp av en piprensare eller spruta.

Figur 16A och Figur 16B.

Fyll hålet med en  tillsatsblandning. Använd 404 Högdensitet (rekommenderas) eller 406 Colloidal Silica.

Sätt fästdonen på plats  med lagom tryck så att beslagen sitter kvar på plats. Låt epoxin härda helt innan du belastar den (Figur 16B).

“Beslagslimning

Beslagslimning är mer än bara limning av fästdon. Genom att limma fast beslagets bas på ytan får man en stor ökning av hållfastheten på beslagets infästning, försegling av träunderlaget samt bättre hållfasthet än vad enbart limning med fästdon kan åstadkomma. Det är speciellt viktigt när man limmar beslag på ojämna ytor av olika slag.

1. Förbered ytan och beslaget för att säkra god vidhäftning. Hålets diameter är 6mm större än fästets diameter.

2. Grunda det stora hålet med epoxi. Låt epoxin tränga in i träet eller underlaget på samma sätt som vid limning av fästdon.

3. Stryk ut epoxi utan fyllnadsmedel på beslagets undre kontaktyta. Borsta med stålborste eller slipa den våta epoxin på ytan med 50 slippapper. Detta gör att epoxin kommer i kontakt med helt ren metall och att oxidering undviks.

4. Spruta in en epoxiblandning (konsistens: jordnötssmör) med fyllnadsmedel 404 eller 406 i hålet. Det får inte finnas några luftfickor i hålet när fästdonet satts på plats. Stryk även blandningen på beslagets limyta och fästdonets gängor (Figur 17).

“Avancerad limning av fästdon”

Genom att öka mängden epoxi runt fästdonet och borra stora hål får man en kraftig ökning av hållfastheten och stabiliteten. Om fästdonet/beslaget kan monteras fast på annat sätt kan det stora hålet utökas till fästdonets fulla längd.

1. Borra ett stort hål som är minst 2/3 av fästdonets längd. (Figur 16A).

2. Borra ett styrhål med normal storlek i botten på det stora hålet så att hålets totaldjup är lika med fästdonets längd. Detta tillåter gängorna längst ned på fästdonet att bita sig fast i materialet medan epoxin härdar.

3. Grunda hålen och fästdonet med epoxi utan fyllnadsmedel. Ge epoxin tid att tränga in i träet eller underlaget.

Figur 17 Stryk epoxiblandningen på beslagets limyta och fästdonets gängor.

5. Passa in beslaget på plats och skruva åt försiktigt tills lite epoxi kläms ut (Figur 18).

Figur 18 Dra åt muttrarna försiktigt tills lite epoxi kläms ut.

6. Avlägsna överflödig epoxi eller forma till en hålkälsfog. Låt epoxin härda i minst 24 timmar vid 15°C minst innan den utsätts för belastning. I kall miljö bör den få härda ännu längre.

“Gjuta stöd

Använd en epoxiblandning för att gjuta en bas för beslag som limmas på böjda eller ojämna underlag eller för att vinkla beslaget i önskat läge.

1. Förbered fästdon, hål, underlag och bas enligt beskrivningen ovan.

2. Limma beslag på underlaget för att höja eller vinkla beslaget i önskat läge och höjd (t.ex. vinschbas, Figur 19a).

Figur 19 Håll basen på plats med en kloss. Använd tillräckligt med tillsatsblandning för att fylla hålet.

3. Stryk på tillräcklig mängd förtjockad epoxi – konsistens: jordnötssmör – för att fylla håligheten under beslaget till en nivå som ligger marginellt över blocken. Om glipan mellan basen och ytan överstiger 12 mm. undviker du en exotermisk reaktion genom att bygga den i flera lager.

4. Sätt beslaget på plats så att det vilar mot klossen (Figur 19b) och sätt fästdonen på plats.

5. Jämna ut överflödig epoxi till önskad hålkälsfogsform runt basen (Figur 19c). Låt epoxin härda innan den utsätts för belastning. Skydda epoxin från UV-strålning.

“Limning av skruvstift

Du kan limma fast skruvstift eller gängad stång i underlaget, i stället för bultar och skruvar, och sätta fast beslag med muttrar. Detta alternativ är lämpligt vid flera typer av motor- eller maskinmonteringar. Stryk beslagets limyta med vax/släppmedel. Trots att beslaget inte är ‘limmat’ på underlaget, tjänstgör epoxin som en bäryta som stöder beslaget.

1. bered gängade stängerna/skruvstiften genom att vaxa de övre delarna, över ytan, och rengöra de undre delarna (under ytan).

2. Placera en mutter och en bricka på den gängade stången, fyll på med epoxi och för ner fästdonet i hålen. Låt epoxin härda helt innan beslag sätts på och muttrarna skruvas  åt (Figur 20).

Figur 20 limma gängdad stång/skruvstiff i underlager som alternativ till beslag som lätt kan avlägsnas.

“Avlägsna fästdon”

Om ett fästdon behöver avlägsnas vid ett senare tillfälle ska du vaxa gängorna eller stryka på släppmedel (vilket gör att limmet inte fäster på just den ytan). Avlägsna ett permanent limmat fästdon genom att utsätta dess övre del för värme från en lödkolv eller gasolbrännare. Skydda närliggande ytor mot den starka värmen. Värmen når ner till fästdonet, där den mjukar upp epoxin. Efter uppvärmning bör epoxin vara tillräckligt mjuk för att fästdonet ska kunnas avlägsnas. Ge värmen mer tid att spridas om du avser att avlägsna fästdon som är längre än normalt eller har större diameter.