Använda PRO-SET

Ytförberedelse för färg

PRO-SET®-epoxier är en utmärkt bas för de flesta färgsystem. Du måste förbereda ytan ordentligt först för att färgen ska fästa ordentligt och ge en slät yta.

Linjära polyuretanfärger har visat sig vara det mest hållbara skyddet över epoxi. Oavsett vilket färgsystem som används är noggrann behandling av ytan en förutsättning för god färgvidhäftning och en slät yta. Följ färgtillverkarens instruktioner för beläggning.

Våtslipa ytan för att avlägsna eventuella brister och få en struktur som färgen kan fästa i. Använd 100-grovkornigt sandpapper om du använder en fyllningsprimer eller slipbar primer. Använd 220-320 grovkornigt sandpapper om ingen primer används. Ju tunnare färgfilmen är desto finare kornstorlek på sandpappret behövs.

Skölj ytan med rent vatten och torka noga. Den sköljda ytan får inte bli kornig eller grumlig. Båda dessa fenomen kan vara ett tecken på lokal kontamination. Tvätta ytan igen med lösningsmedel vid behov och våtslipa. Låt ytan torka ordentligt innan du börjar måla.