Använda WEST SYSTEM

Limning

Detta avsnitt behandlar två olika sätt att limma. Tvåstegslimning är den överlägset bästa metoden i de flesta situationer, eftersom den ger epoxin maximal penetrering i materialet och borgar för att det finns tillräckligt mycket lim kvar i fogen. Enkel limning kan användas i de fall där fogen inte utsätts för höga belastningar och där fogytorna är av ickeporöst material. I båda dessa fall erhålls maximal vidhäftning om epoxin arbetas in i ytan med en roller eller borste.

Limning

Fogstyrka – förmåga att överföra belastning från en del till en annan – detta beror på de kombinerade effekterna av tre faktorer.

Limningsstyrka – Noggrann dosering och blandning innebär att epoxiblandningen härdas med full styrka.

Ytförbehandling – Ytan måste förberedas noga för att ge maximal vidhäftning och belastningsfördelning.

Fogytan – Fogytans limningsområde måste anpassas efter fogens belastning. Fogytan kan utökas med hjälp av ökad överlappning, laskfogar, hålkälsfogar eller fästdon.

Innan du blandar epoxin ska du se till att samtliga delar som ska limmas passar väl och att förbehandlingen av ytan är genomförd. Se till att skruvtvingar och verktyg som behövs för arbetet är tillgängliga och att alla ytor runt arbetet är maskerade.

Tvåstegslimning

1. Gör en bas/härdarblandning och stryk den på båda de ytor som ska limmas (Figur 9). Denna teknik kallar vi för att ‘grunda’. Epoxin kan strykas ut med en engångspensel på mindre ytor eller med en skumroller på större ytor. På stora horisontella ytor kan man lägga på epoxin med en limspridare av plast. Fortsätt med steg 2 omedelbart efter grundningen eller senast innan grundningen har sluthärdat.

2. Blanda in fyllnadsmedlet i bas/härdarblandningen tills denna är tillräckligt tjock för att fylla ut eventuella glipor mellan de ytor som ska sammanfogas. Applicera ett jämnt skikt av tillsatsblandningen (limblandningen) på en av ytorna så att en liten mängd sipprar ut när ytorna fogas samman (Figur 10).

 

Figur 9 Applicera bas/härdarblandning på fogytan.

Figur 10 Applicera limblandningen på en av de ytor som ska limmas ihon.

Som tidigare nämnts kan limblandningen läggas på direkt efter grundningen eller senast innan grundningen sluthärdat. För de flesta mindre arbeten blandas fyllnadsmedlet in i samma bas/härdarblandning som redan använts. Blanda då tillräckligt med bas/härdare till båda stegen. Blanda snabbt in fyllnadsmedlet när ytan är grundad. Tänk på att brukstiden är relativt kort.

3. Fixera komponenterna.  Använd tvingar vid behov för att hålla komponenterna på plats. Använd måttligt tryck med skruvtvingar så att endast lite lim kläms ur fogen, vilket gör att limmet fäster på bägge ytorna (Figur 11). Om för högt tryck används kan för mycket epoxi klämmas ut ur fogen och lämna fogen limfattig.

4. Avlägsna omgående det lim som kläms ur fogarna. En WEST SYSTEM 804 Rörpinne är lämplig för detta ändamål (Figur 12). Låt härda helt innan du avlägsnar tvingarna.

Figur 11 fixera komponenten innan epoxins gelningsfas är över.

Figur 12 Avlägsna eller stryk ut överbliven epoxy som tränger ut ur fogen.

Fixering

Alla sätt att fixera är lämpliga för att hålla de delar som ska limmas samman och på plats under arbetets gång. Exempel på fixeringsverktyg är fjäderklämmor, tvingar av olika typ, gummiband från innerslangar, förpackningstejp, vikter och vakuumbakning. Om du använder fixeringsverktyg nära epoxibestrukna ytor ska du använda plastfolie eller peel ply under fästdonen för att förhindra att dessa av misstag vidhäftas till ytan. Häftklammer, spikar eller skruvar används ofta som alternativ till vanliga tvingar. Om dessa inte ska avlägsnas ska de vara tillverkade av rostfria legeringar eller brons. I vissa fall kan tillsatsblandningen hålla delarna på plats utan fixering. Undvik överdrivet tryck.

Laminering

Uttrycket laminering betyder att ett antal tunna skikt av plywood, faner, glasfiberväv eller distansmaterial limmas samman. Laminatet kan bestå av flera skikt av samma material eller en kombination av flera olika material. Hur epoxin appliceras och sätts fast beror på vad som ska lamineras.

På stora ytor används med fördel WEST SYSTEM 790-1 roller. En ännu snabbare metod för stora, plana ytor är att hälla ut epoxin på mitten på panel/faner/glafiberväv och sprida ut den med en limspridare av plast. Sprid tillsatt epoxi med en 809 Räfflad limspridare.

Om underlaget är fast kan häftklammer eller skruv användas för att hålla laminatet på plats. Jämt fördelade vikter kan användas där det inte är möjligt att använda häftklammer eller skruv, till exempel på distansmaterial som skum eller bikaka (‘honeycomb’).

Vakuumbakning är en avancerad fixeringsteknik som kan användas vid laminering av olika typer av material.

Med vakuumpump och plastfolie skapas ett jämnt fördelat tryck över alla ytor oavsett storlek, form eller antal lager.

Limning med hålkäsfogar

En hålkälsfog är en konkavt formad beläggning av tillsatt epoxi i fogen mellan två vinkelräta ytor. Detta är ett utmärkt sätt att limma därför att hålkälen ökar den limmade ytan markant och ger en mycket stark limfog. Om fogen senare ska täckas med glasfiberväv är det nödvändigt att göra en hålkälsfog för att ge väven stöd.

Tekniken med att använda hålkälsfogar liknar den för normal tvåstegslimning, förutom att den epoxi som klämts ur fogen efter att delarna har fixerats kan lämnas kvar och formas till en hålkäl. Med stora hålkälsfogar är det viktigt att applicera tillsatsblandningen så snart delarna har limmats ihop och innan epoxin har sluthärdats.

1. Limma komponenterna på angivna sätt.

2. Forma och jämna ut den förtjockade epoxin i en hålkälsfog genom att dra ett rundat verktyg, t ex  en rörpinne, längs fogen så att den överflödiga epoxin dras fram och lämnar en jämn, kilformad hålkälsfog efter sig med god marginal. Använd överflödig epoxi utanför hålkälsfogen till att fylla eventuella glipor (Figur 13). Jämna ut hålkälsfogen tills du är nöjd med resultatet. En      rörpinne ger en radie på cirka 10 mm. En större radie kan skapas med en  808 Limspridare som böjs eller skärs till önskad radie.
Använd ytterligare tillsatsblandning för att fylla glipor eller göra större hålkälsfogar. Skapa önskad storlek på hålkälsfogen genom att stryka på tillräcklig blandningsmängd längs fogen med en rundad rörpinne. Där långa eller många hålkälsfogar ska göras används tompatroner till patronpistoler eller tårtsprits. Skär pipen till en storlek som medger fyllning av tillsatsblandningen i aktuell hålkälsfog. Man kan även använda förseglingsbara plastpåsar med ena hörnet avklippt.

Figur 13 Forma och jämna ut hålkäsfogen.

Figur 14 Avägsna återstående epoxy som finns utanför hålksfogens kant.

3. Avlägsna överbliven epoxi  med en rörpinne eller kittkniv (Figur 14). En glasfiberväv eller -remsa kan läggas över hålkälsfogen först efter att epoxin har härdats och slipat.

4. När hålkälsfogen har härdat slipas ytan med 80 sandpapper. Torka bort slipdamm och stryk sedan fogen med två till tre lager bas/härdare innan du målar eller lackar.