Använda PRO-SET

Infusion

PRO-SET®-sortimentet innehåller infusionsepoxier för hartsinfusion, VARTM, RTM och andra slutna gjutningsapplikationer. Att få geltiden rätt ger bäst resultat.

För att säkerställa en utmärkt infusionsprocess ska du välja en harts-/härdarkombination som ger ordentlig geltid för den delen och processen. På grund av de många variabler som är inblandade rekommenderar vi att man gör ett prov så att man kan bestämma den lämpligaste metoden och rätt harts-/härdarkombination för varje del.